preloading
Formular reclamaţie
Datele firmei partenere, care a primit reclamaţia
Denumirea şi adresa companiei: *

Numele persoanei care a preluat reclamaţia:

Numărul de telefon al persoanei care a preluat reclamaţia:

Data achiziţiei şi numărul facturii SanSwiss: *


Date
Nume şi prenume: *

Telefon: *

E-mail:

Oraş: *

Cod poştal:

Adresa: *

Informaţii referitoare la produsul returnat
Data achiziţiei produsului:*

Dovada cumpărării:*

Denumirea produsului şi codul: *

Cantitatea:

Motivul reclamaţiei, descriere detaliată a defectelor: *

Data si circumstanţele în care s-a constatat defectul:

Locaţia bunurilor de returnat:

Cerinţa reclamantului: *
  • reparaţie
  • înlocuire
  • expertiză
  • cerere piese lipsă
Clientul beneficiază de garanţie:
da nu
* Câmpuri obligatorii
Termeni pentru reclamaţii la produsele SanSwiss
Pentru deficienţe legale şi a obiectului livrării furnizorul va garanta excluzând alte pretentii sub rezerva cifrei 6 după cum urmează: Deficienţe ale obiectului livrării:

a) Definitoriu pentru execuţia, măsura, greutatea şi capacitatea sunt în mod exclusiv mostrele arătate clientului pentru verificare şi testare şi/sau desenele de execuţie.

b) În cazul producţiei în masa de piese turnate sub presiune, matriţe şi altor obiecte turnate se iau în considerare toleranţele uzuale şi nu sunt privite ca deficienţe.

Pretenţii ridicate, ca de exemplu o prelucrare ulterioară la maşină a diferitelor piese ale obiectelor de livrat necesită acordul expres şi prealabil.

c) În cazul in care obiectul de livrat este deficitar inainte de cedarea riscului asupra deficienţelor, atunci el va fi îmbunătăţit sau livrat nou în funcţie de opţiunea furnizorului.

d) Pentru efectuarea de către furnizor a îmbunătăţirilor şi livrărilor de substituţie clientul va trebui să acorde furnizorului timpul necesar. În caz contrar furnizorul va fi eliberat de răspunderea pentru urmările şi pagubele rezultate. Doar în cazul situaţiilor urgente de periclitare a siguranţei fabricii şi pentru preîntâmpinarea pagubelor mari şi nejustificate, caz în care furnizorul va trebui anunţat imediat, are clientul dreptul, să remedieze deficienţa singur sau de către terţi şi să ceară de la furnizor despăgubire pentru cheltuielile necesare.